فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال

خرداد ۱۴۰۳

Rahnaman-Event-Form
فرمت فارسی مقالات
فایل فارسی فرمت قالب ارسال مقاله

دانلود
Rahnaman-Event-Form
فرمت انگلیسی مقالات
فایل فرمت انگلیسی قالب ارسال مقاله

دانلود
Rahnaman-Event-Form
پوستر دیجیتال رویداد
فایل دیجیتال پوستر رویداد

دانلود
Rahnaman-Event-Form
فرم مشارکت علمی
فایل درخواست همکاری در ارئه محتوی

دانلود
Rahnaman-Event-Form
فرم اسپانسری همایش
بسته‌های حمایت از همایش

دانلود
Rahnaman-Event-Form
نقشه نمایشگاه
نقشه نمایشگاه طبقه اول - همکف

دانلود
Rahnaman-Event-Form
فرم درخواست غرفه
فرم درخواست غرفه در بخش نمایشگاهی

دانلود
Rahnaman-Event-Form
فرمت ارسال اسامی
ثبت‌نام گروهی

دانلود
Rahnaman-Event-Form
بروشور همایش
بروشور کامل رویداد (IDEAS 01)

دانلود