title

اولین رویداد

اولین رویداد «فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال» در تاریخ ۲۵ و ۲۶ تیر۱۴۰۲ در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد. این رویداد، در جهت ایجاد یک فضای هم‌اندیشی، تبادل نظر و اندیشه و شناسایی فرصت‌های پیش‌رو میان بازیگران سنتی و بزرگ، تازه‌واردهای دیجیتال، شرکت‌های فناور، رگولاتور و محققان است که بواسطه ورود به عصر دیجیتال و اقتصاد نوپدید دیجیتال کشور شکل گرفته است برگزار گردید.

محل برگزاری
تهران
مرکز همایش‌های برج میلاد

تاریخ برگزاری
یکشنبه و دوشنبه
۲۵ و ۲۶ تیر ۱۴۰۲


محتوای نشست و فایل های ارائه

  • روز اول

    ۲۵ تیر ۱۴۰۲

  • روز دوم

    ۲۶ تیر ۱۴۰۲