فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال

تیر ۱۴۰۲ - مرکز همایش‌های برج میلاد
title

شورای عالی راهبردی

همایش فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال
رهنمان رویداد

رسول جلیلی

رئیس دانشگاه صنعتی شریف
رهنمان رویداد

سید فرشاد فاطمی اردستانی

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف و دبیر همایش
رهنمان رویداد

مجید نیلی احمد آبادی

عضو‌هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و دبیر محور فناوری
رهنمان رویداد

فرهاد نیلی

مدیرعامل شرکت رهنمان و دبیر علمی همایش
رهنمان رویداد

حسن حداد پور

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

رهنمان رویداد

سید ولی‌اله فاطمی اردکانی

بنیانگذار گروه توسن
رهنمان رویداد

هستی ربیع همدانی

عضو هیأت مدیره و قائم‌مقام شرکت رهنمان و دبیر اجرایی همایشی
رهنمان رویداد

سید علی مدنی زاده

رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف